Vi kan alla påverka Finska vikens välmående genom att tänka över hur vi bor och rör oss och vad vi äter. Ta reda på vad du kan göra.