Finska viken-utställning

Finska viken-utställningen är Finlands, Estlands och Rysslands gemensamma utställning. Fyra utställningssett åkte runt i vart och ett av länderna, och folk kunde sålunda se utställningen på flera orter under året 2014. Utställningen kan reserveras.