Över 13 miljoner människor bor på Finska vikens avrinningsområde. Vår gemensamma uppgift i Finland, Ryssland och Estland är att värna om vår unika vik.