Med främmande arter avses arter som sprider sig till nya områden till följd av mänsklig verksamhet. Människan kan flytta främmande arter (kallades tidigare inkomlingar) till nya områden med avsikt eller i misstag. I och med att sjö- och kanaltrafiken ökat och fartygens hastighet vuxit har all fler arter spritt sig till nya områden (barlastvatten, fartygsbottnar). En del främmande arter flyttas också genom annat slag av mänsklig verksamhet (inplantering, fiskodling, prov- och akvariearter).

Skräp som är mindre än fem millimeter kallas mikroskräp. Merparten av mikroskräpet består av olika slags små plastpartiklar. Det finns otaliga plastsorter, och de innehåller gifter som är skadliga för hälsan. Därtill kan de i kemiska reaktioner binda till sig miljögifter från havsvattnet. De fungerar alltså som fästytor för exempelvis PCB-föreningar.