Finska vikens hjärta

Målningen Finska vikens hjärta grundar sig på en karta av Finska vikens avrinningsområde. Bildkonstnär Tiina Vainio betonar i sin målning Finska vikens storlek och sårbarhet. På avrinningsområdet bor miljontals människor och avrinningsområdets form av ett hjärta påminner oss om hur viktig Finska viken är. I målningen avspeglar åarnas och älvarnas mörkhet den riktiga storleken på flödet i vattendragen. I bildkonstnär Tiina Vainios produktion har naturen, den biologiska mångfalden och ställningstagandet en framträdande roll.