Sjöfart

Sjötrafiken övervakas

Östersjön var det första havsområde i världen som man började övervaka i realtid. Man övergick till detta system år 2005. Övervakningen är särskilt viktig i de livligt trafikerade danska sunden och Finska viken. Trafiken övervakas med radarapparater och AIS-systemet. Sjötrafiken i Finska viken övervakas från ledningscentralen för sjötrafik.

På Finska viken transporteras årligen 160 miljoner ton olja, av vilket 50 miljoner ton under den tid av året då viken är istäckt, alltså i december–mars. Enligt Finlands miljöcentrals utvecklingschef Jorma Rytkönen är oljeolyckor som sker under isvintern de mest förödande, för det är mycket svårt eller rentav omöjligt att samla upp olja bland isen. Följderna av en olycka på vintern kan vara ödesdigra exempelvis för sälarna och de arktiska flyttfåglarna.