Meriliikenne

Meriliikennettä valvotaan

Ensimmäisenä merialueena maailmassa on Itämeren meriliikennettä valvottu reaaliajassa vuodesta 2005. Valvonta on erityisen tarpeellista vilkkaasti liikennöidyissä Tanskan salmissa ja Suomenlahdella. Liikennettä alueella valvotaan tutkien ja AIS-järjestelmän avulla. Suomenlahden meriliikennettä valvotaan meriliikenteen ohjauskes­kuksesta Helsingistä käsin.

Suomenlahdella kuljetetaan vuosittain 160 miljoonaa tonnia öljyä, josta jääpeitteen aikana joulu-maaliskuussa kuljetetaan yli 50 miljoonaa tonnia. Suomen ympäristökeskuksen kehittämispäällikkö Jorma Rytkösen mukaan jäätalven aikana tapahtuneet öljyonnettomuudet ovat kaikkein tuhoisimpia, sillä öljyn kerääminen jään seasta on hyvin vaikeaa tai lähes mahdotonta. Mahdollisen öljyonnettomuuden vaikutukset talvella voivat olla kohtalokkaita esimerkiksi hylkeille ja arktisen muuton linnuille.