Stora Räntans naturum

Stora Räntan är en holme strax utanför Helsingfors, på ett ställe där Helsingforsudden sträcker sig långt ut i öppna havet. På holmen kan man uppleva både stadens närhet och den yttre skärgården. Söder om holmen ligger det öppna havet av Finska viken. Båtfärden till ön tar bara ett par minuter.

Stora Räntan var tidigare försvarsmaktens ö men den öppnades för allmänheten år 1989. De skyddade byggnaderna på holmen är både från ryska och finska tiden. Naturumet har verksamhet bland annat i en kasern som byggdes av ryssarna år 1908. I de gamla ammunitionskällarna hålls naturumets och olika konstnärers utställningar.

Stora Räntan uppvisar en verklig koncentration av liv. Gårdsplanerna, de gamla vallarna, hällmarksängarna och de små våtmarkerna omfattar en så stor mångfald av livsmiljöer, och floran och den artrika fågelfaunan är utan like i Helsingfors skärgård. Nästan hälften av den nio hektar stora ön är naturskyddsområde, där fåglarnas häckningsro och växtligheten är tryggade. På ön finns en naturstig, som är en kilometer lång och försedd med infotavlor.

Naturumet är numera kolneutralt. En litet vindkraftverk producerar el och solens energi utnyttjas på många sätt i byggnaderna på ön. Naturumets kolfotspår har minskat med 60 % då man börjat utnyttja förnybar energi. På holmen finns Finlands första utställningstig som berättar om förnybar energi.

Stora Räntans naturum ordnar upplevelsebaserade naturskoledagar med skärgårdstema för dagisgrupper och skolklasser i Helsingfors. På holmen ordnas också fortbildning i miljöfostran för lärare samt utflykter och äventyr, evenemang och utställningar om skärgårdsnaturen för allmänheten. I Akvariehuset kan besökarna bekanta sig med fiskar, alger och annat undervattensliv. Man kan låna kikare, håvar och vindmätare från Naturhuset. Vid solgrillen kan man värma sin vägkost.

Stora Räntan deltar i Finska vikens år 2014 på många sätt. I naturskolans läroplan ingår information om Östersjöns tillstånd. Eleverna deltar bland annat i en simulerad fiktiv olycka och får fundera över hur oljan och olika kemikalier påverkar vattennaturen. På holmen ordnas också ett internationellt läger för ryska, estniska och finska barn.

Naturutflykterna för kommuninvånarna har Finska viken som tema. Under äventyrsutflykterna för barnfamiljer kan barnen bekanta sig med skärgårdsnaturen och undervattensvärlden. Evenemanget för allmänheten, Havets under och strändernas skatter, på Helsingforsdagen den 12 juni har också anknytning till Finska vikens år 2014.

Stora Räntans naturum har öppet dagligen kl. 10–17 (lördagar stängt) från början av maj till slutet av september. Förbindelsebåten avgår från Brunnsparkens strand ungefär var halvtimme. Stora Räntan har ca 10 000 besökare under säsongen och hälften av besökarna deltar i handledd verksamhet.

Links