Miljöcentret för unga (YEC)

S:t Petersburgs vattenverk Vodokanal grundade år 2002 Miljöcentret för unga (Youth Environmental Centre) i det tidigare huvudavloppsreningsverket från år 1858.

Det första projektet som YEC genomförde var ”Låt oss rädda vattnet tillsammans”. De som deltog i projektet var också de första som deltog i centrets verksamhet. De följde med vattenförbrukningen i hemmen och kom upp med nya sätt att skydda vattendrag och hav.

Under de gångna elva åren har 300 000 pojkar och flickor deltagit i centrets verksamhet och genomfört över 50 miljöprojekt.

YEC är mycket känt både i Ryssland och utanför landet.

År 2004 vann centret Vernadsky-stiftelsens nationella miljöpris för sitt arbete för en trygg miljö och en hållbar utveckling i Ryssland.

År 2007 fick centret Europeiska miljöbyråns certifikat för sitt arbete att tillsammans med unga skydda Östersjön och miljön.

Bakgrunden till Miljöcentret för unga

S:t Petersburg hör till Rysslands miljonstäder. Staden ligger intill Neva och på Östersjöns strand, vilket betyder att den har en stor inverkan på kustens och havets ekosystem. S:t Petersburgs vattenverk Vodokanal främjar aktivt skyddet av Östersjön genom att ta fram ny avloppsreningsteknologi och öka miljömedvetenheten hos yngre generationer.

Vodokanals Miljöcenter för unga (YEC) grundades år 2002 och det ligger i S:t Petersburgs huvudvattenreningsverks historiska byggnad. Över 300 000 barn har deltagit i YEC:s program och projekt under det senaste årtiondet.

Syftet med miljöcentret är att hjälpa unga människor att förstå hur viktigt och värdefullt vattnet är samt att lära ut några enkla vattenskyddsmetoder och allmän praxis som främjar förnuftig vattenförbrukning i S:t Petersburg.

Miljöcentret för unga är ett modernt interaktivt vetenskapscenter, som riktar sig till både barn och fullvuxna. Där ordnas interaktiva seminarier för förskolelever och skolbarn, studeranden och fullvuxna. Därtill genomförs olika miljöprojekt. Den helhetsbetonade inlärningsprocessen grundar sig på principerna för hållbar utveckling. Ungdomarna får lära sig nytt genom att bekanta sig med den nyaste teknologin, och de uppmuntras också till att själv vara aktiva.

År 2011 grundade YEC Östersjörummet tillsammans med programmet Baltic Cruice. Tack vare det har besökarna en unik möjlighet att få detaljerad information om Östersjön och kulturen i Östersjöländerna samt – kanske det viktigaste – att lära sig olika sätt att skydda Östersjön. Med hjälp av 3D-installationen med stereoskopiska hologram kan besökarna ta en noggrannare titt på Östersjön och lära sig om dess biologiska mångfald och miljöproblem och potentiella lösningar på dessa. Alla barn kan delta i spel, göra laboratorieundersökningar, diskutera och delta i frågelekar och pröva på ny teknologie. Avsikten är inte att enbart underhålla barnen utan också att sporra dem till miljömedvetet agerande, vilket i det långa loppet minskar miljöverkningarna och skadorna på Östersjön.

De seminarier som YEC ordnar för lärare och samarbetsprojekt har planerats så att de främjar effektiv miljöfostran.

YEC i ett nötskal

  • Miljöcentret för unga i S:t Petersburg är ett modernt, interaktivt vetenskapscenter, som är avsett för både barn och unga.
  • I Miljöcentret finns olika slags multimediateknologier, experiment och spel som gör det lätt för besökarna att lära sig nya saker om miljön.
  • De barn som deltar i centrets projekt lär sig kommunicera och får bättre sociala färdigheter.
  • De interaktiva aktiviteterna och programmen är riktade till 4–17-åriga barn.
  • Största delen av YEC:s projekt är internationella och riktade till barn i Finland, Tyskland, Danmark och andra länder.