Peterburi vee-ettevõtte Vodokanal noorte keskkonnakeskus

Peterburi on üks Venemaa suuremaid hiidlinnu. Neeva jõe kallastel ja Läänemere rannikul paiknev linn mõjutab oluliselt jõe ja mere ökosüsteeme. Peterburi vee-ettevõte Vodokanal töötab Läänemere merekeskkonna kaitsmise nimel, täiustades pidevalt veepuhastustehnoloogiaid ja tõstes noorema põlvkonna keskkonnateadlikkust.

Vodokanali noorte keskkonnakeskus loodi 2012. aastal ja asub Peterburi peamise veepuhastusjaama ajaloolises hoones. Viimase kümne aasta jooksul osales keskuse programmides ja projektides üle 300 tuhande lapse.

Keskuse eesmärk on aidata nooremal põlvkonnal teadvustada vee tähtsust ja väärtust ning õppida mõningaid põhilisi veesäästuvõtteid. Keskus püüab edendada Peterburi linnas üldist ratsionaalse veetarbimise kultuuri.

Noorte keskkonnakeskus on nii lastele kui ka täiskasvanuile mõeldud nüüdisaegne interaktiivne keskus. Keskus korraldab lasteaia- ja koolilastele, üliõpilastele ja täiskasvanutele interaktiivseid seminare ning viib läbi keskkonnaprojekte. Kogu õppeprotsess rajaneb säästva arengu põhimõtetel. Noori kaasatakse õppimisse nii uusima infotehnoloogia abil kui ka nende endi tegevuste kaudu.

2011. aastal rajas keskus Läänemere saali koos programmiga „Läänemere kruiis“, mis on ainulaadne võimalus saada teadmisi Läänemere eripäradest ja Läänemere-äärsete maade kultuuridest ning, mis veelgi tähtsam, mõista, kuidas saab Läänemere keskkonda kaitsta. Stereo-holograafiliste efektidega 3D-installatsioon võimaldab külastajatel süüvida Läänemere maailma, õppides tundma selle elurikkust, keskkonnaprobleeme ja nende võimalikke lahendusi. Iga laps saab võimaluse osaleda aktiivselt mängudes, laborikatsetes, aruteludes ja viktoriinides ning rakendada uusimaid tehnoloogiaid. Programmi „Läänemere kruiis“ eesmärk ei ole lastele üksnes meelelahutust pakkuda, vaid ka ärgitada neid keskkonna suhtes vastutustundlikult käituma, mis lõpptulemusena aitab vähendada keskkonnamõju ja Läänemere tehtavat kahju.

Keskuse korraldatavad õppeseminarid õpetajatele ja partnerlusprogrammid aitavad kaasa tõhusa keskkonnahariduse kontseptsiooni elluviimisele.

Kokkuvõte

  • Noorte keskkonnakeskus on nii lastele kui ka täiskasvanutele mõeldud nüüdisaegne interaktiivne keskus.
  • Keskus pakub mitmesuguseid multimeedia tehnoloogiaid, katseid ja mängulisi mudeleid, mille kaudu külastajad saavad keskkonnateadmisi.
  • Keskuse projektides osalemine aitab lastel arendada suhtlemis- ja sotsiaalseid oskusi.
  • Interaktiivsed tegevused ja programmid on mõeldud 4–17-aastastele lastele.
  • Enamik keskkonnakeskuse projekte on rahvusvahelise suunitlusega, neis osaleb Soome, Saksamaa, Taani ja teiste riikide koolilapsi.