Iisaku naturum

Iisaku naturum öppnades i juni 2013 och är intressant både till arkitekturen och tekniken.

På naturumets torvtak växer ängsväxter som tål torka, på dess sneda väggar finns 8 solpaneler och intill byggnaden står en vindturbin. Den energi som solpanelerna och vindturbinen producerar matas till det allmänna elnätet, från vilket naturumet köper den energi de behöver till ett förmånligt pris. De stora fönstren mot söder minskar betydligt behovet av elbelysning i byggnaden. Vårsolens värme märks redan i februari, och tack vare den minskar uppvärmingskostnaderna. Naturumet har också en jordvärmepump, som producerar värme både till uppvärmningen av huset och bruksvattnet. Avfallet från naturumet och dess omgivning sorteras och bioavfallet komposteras.

I naturumet finns ett seminarierum med ett öppet pausutrymme. Naturumet ger en allmän bild av hur landskapet och topografin utvecklats i Östvirlands län efter att inlandsisen dragit sig tillbaka. Man får också information om naturvärdena och naturskyddsområdena i Östvirland. I naturumets toaletter finns det information om sjöarna och havet och på duschrummets väggar presenteras olika sätt att spara vatten.

I det klassrum som också fungerar som bibliotek och laboratorium kan man mikroskopera och göra experiment och praktiskt arbete, exempelvis undersöka hur olika jordarter släpper igenom vatten.

Naturumet värdesätter hållbar livsstil i all sin verksamhet.

Links