Iisakun luontokeskus

Arkkitehtuuriltaan ja tekniikaltaan kiinnostava Iisakun luontokeskus avattiin kesäkuussa 2013.

Keskuksen turvekatolla on kuivuutta kestäviä niittykasveja, sen vinoihin seiniin on asennettu 8 aurinkopaneelia, ja rakennuksen vieressä on tuuliturbiini. Aurinkopaneelien ja tuuliturbiinin tuottama energia syötetään yleiseen sähköverkkoon, josta keskus ostaa tarvitsemansa energian edullisesti. Suuret etelään osoittavat ikkunat vähentävät huomattavasti sähkövalojen tarvetta rakennuksessa. Kevätauringon lämmittävän vaikutuksen huomaa jo helmikuussa, mikä pienentää lämmityskustannuksia. Keskuksessa on myös maalämpöpumppu, joka tuottaa lämmityksen lisäksi rakennuksen kuuman käyttöveden. Keskuksen ja sen alueen jätteet lajitellaan ja orgaaninen jäte kompostoidaan.

Keskuksessa on seminaarihuone, jossa on avoin lepoalue. Luontokeskus tarjoaa yleiskuvan maiseman ja maanmuotojen kehittymisestä Itä-Virunmaan maakunnassa mannerjään vetäytymisen jälkeen sekä tietoa Itä-Virunmaan luontoarvoista ja suojelualueista. Keskuksen käymälöissä on tietoa järvistä ja merestä. Suihkuhuoneen seinillä on tietoa vedensäästömahdollisuuksista.

Myös kirjastona ja laboratoriona toimivassa luokkahuoneessa voi työskennellä mikroskoopeilla sekä tehdä kokeita ja käytännön töitä, kuten tutkia erilaisten maalajien vedenläpäisevyyttä.

Koko luontokeskus painottaa kestävän elämäntavan merkitystä.

Links