Iisaku looduskeskus

Iisaku looduskeskus avati 2013. aasta juunikuus ja on huvitava arhitektuurse ning tehnilise lahendusega.

Keskust katab põuakindlate niidutaimedega mätaskatus, kaldseinte pinnal on 8 päikesepaneeli ning maja kõrval seisab tuulegeneraator. Päikesepaneelide ja tuulegeneraatori poolt toodetud energia suunatakse üldisesse elektrivõrku, kust keskus ostab vajaliku energia soodsalt tagasi. Lõunasse suunatud suured aknad vähendavad oluliselt hoones kasutatavate valgustite tööaega ning juba veebruaris on tunda kevadpäikese soojendavat mõju, mis omakorda vähendab küttekulusid. Keskust köetakse maasoojuspumbaga, samast tuleb ka kraanidesse soe vesi. Jäätmeid kogutakse liigiti ning keskusest ja territooriumilt kogunenud orgaanilised jäätmed kompostitakse.

Keskusel on seminariruum koos avatud puhkeruumiga. Loodusekeskuses saab ülevaate Ida-Virumaa maastike kujunemisest ja pinnavormide tekkest alates jääaja taandumisest, tutvuda piirkonna loodusväärtuste ja kaitsealadega. Järve- ja merealaseid teadmisi saab omandada keskuse tualettruumides. Duširuumi seinalt saab teavet vee kokkuhoiu võimaluste kohta.

Õppeklassis, mis on samaaegselt raamatukogu ja laboratoorium, saab töötada mikroskoopidega, teha katseid ning praktilisi töid. Näiteks uurida kuidas erisugused pinnased vett läbi lasevad.

Kogu looduskeskus väärtustab jätkusuutlikku eluviisi.

Links