Handel

Estniska fiskare på finska vatten

Från medeltiden framåt brukade båtlag av fiskare från norra Estland åka ut för att fiska på finska vatten. Esterna fiskade utmed hela Finska vikens kust – vid stränderna och skärgårdarna vid Seitskär, Lövskär, Tyterskär, Hogland, Björkö, Vederlax, Pernå, Borgå och Sibbo samt Porkala skärgård, Hangö och till och med Åbo skärgård.

De var tvungna att meddela myndigheterna om sin ankomst och betala hyra när de lämnade landet. Betalningen bestod av fisk, och på 1500-talet var enheten ett knippe torkad strömming, eller krampesill. I ett knippe skulle ingå 1 000 strömmingar. Det finns uppgifter om denna beskattning av fisket i de finska myndigheternas bokföring.

Exempel:

  • År 1550 betalade estniska fiskare i Viborg en fiskehyra på 324 knippen krampesill. Det var hyran som 27 estniska fiskebåtar som fiskade i vattnen kring Tyterskär, Lövskär och Seitskär skulle erlägga.
  • År 1551 fick Pernå en ersättning på 125,5 knippen krampesill för fisk som fördes till Livland och Virland.
  • År 1556 hade också bokförts en betalning i pengar. I Viborg slott krävde man av ett estniskt båtlag som fiskat vid Tyterskär, Lövskär och Seitskär 71 mark och 5 öre och dessutom 474 knippen krampesill.
  • Vid Björkö fick fiskarna betala 134 knippen krampesill samt dessutom en ytterligare avgift i pengar eller fisk. 24 estniska båtlag meddelade att de inte fått alls fisk, och då fick de betala 10 öre per båt, sammanlagt 30 mark. Sju ester som hade haft bättre fiskelycka fick betala samma 10 öre per båt i pengar och alla sammanlagt 76 knippen krampesill.
  • Man fick in som betalning för fisk som förts från Borgå till Estland år 1551 sammanlagt 125,5 knippen, år 1554 sammanlagt 270 knippen och år 1556 sammanlagt 72 knippen krampesill.

Gemensamma fångstfärder ordnades från Estlands kust till Finland ända fram till början av 1900-talet. Efter det blev det så lönsamt för estniska fiskare att fånga vassbuk vid Estland kust att de inte längre begav sig till Finland. På Hogland kunde man ännu på 1930-talet se rester av estniska fiskares stenbastun och fiskugnar. Esterna byggde dessa för torkning av fisk medan finländarna torkade fisken ute i solen och vinden.