Naturskyddsområden

Finska vikens naturskyddsområden i Finland

Inom den Finska viken finns flera stora och också mindre naturskyddsområden. I Helsingfors finns det exempelvis långt över ett tjugotal fridlysta fågelholmar vars storlek varierar mellan under en hektar till några hektar. Under fåglarnas häckningstid från mitten av april till slutet av juli är landstigningen till dessa holmar är förbjuden.

Nedan presenteras 16 finska naturskyddsområden från väst till öst.

Uddskatan

Uddskatan är det finska fastlandets sydligaste naturskyddsområde och där bor flera utrotningshotade djurarter. Uddskatan som grundats 1990, är 32 ha till ytan och sköts av Forststyrelsen.

Täktom

Täktom erbjuder en unik möjlighet till att bekanta sig med maritima naturtyper, t.ex. sand- och dynstränder, undervattensängar och fågelvikar. Områdets storlek är 150 ha. Täktom blev ett Natura 2000-område år 1998 och ett nationellt naturskyddsprogram för vattenfåglar påbörjades 1982. Området sköts av Forststyrelsen.

Ekenäs nationalpark

Ekenäs nationalpark är 52 km2 till ytan. Nationalparken erbjuder båtfarare goda utflyktsmöjligheter och består till största delen av skär vid öppet hav. Ekenäs nationalpark är grundad 1989 och sköts av Forststyrelsen.

Esboviken

Esbovikens naturskyddsområde sträcker sig över 25 ha. Trots sin litenhet erbjuder Esboviken speciellt under våren en grann blomsterprakt. Naturskyddsområdet är grundat år 1995 och omhänderhas av Forststyrelsen.

Bredviken

Bredvikens naturskyddsområde utanför Helsingfors är 1,8 km2 stort. Naturskyddsområdet är speciellt känt som ett av huvudstadsregionens bästa fågelskådningsområde med flera fågelskådningstorn. Bredvikens naturskyddsområde är grundat 1979 och sköts av Forststyrelsen.

Stora Räntans skyddsområden

Inom Stora Räntans skyddsområden häckar flera skärgårdsfåglar och även växtvärlden är mångsidig. På holmen växer bl.a. stallörten, som behöver speciellt skyddande. Arean för Stora Räntans skyddsområden är totalt 4,7 ha och de har varit skyddade sedan 1995. Marken ägs av Helsingfors stad.

Gammelstadsviken i Vik

Gammelstadsviken vid Vanda ås mynning är Helsingfors största naturskyddsområde med en yta på 305 ha. Områdets första del fridlystes 1959. Gammelstadsviken hör till det internationella avtalet för skydd av våtmarker (s.k. Ramsarkonventionen) samt Natura 2000-nätverket. Viken är ett viktigt häckningsområde för fåglar och en viloplats för flyttfåglar. Marken ägs av Helsingfors stad och finska staten.

Kallviksåsens och Kallviksåsens strandäng

Den 150-åriga talldungen Kallviksåsen (3,7 ha, fredad 1973) och Kallviksåsens strandäng (5,4 ha, fredad 1993) som uppkommit p.g.a. landupphöjningen, är de enda områden från Helsingfors som hör till det nationella skyddsprogrammet för åsar. Kallviksåsen och Kallviksåsens strandäng är den del av Natura 2000-området, som också innefattar 242 ha omringande vattenområden. Lågväxta strandängen representerar en sällsynt växtlighet och är också en viktig viloplats för flyttfåglar. Områdena ägs av Helsingfors stad.

Nybondas Rataudd

Rataudden är en skyddad för att bevara havsstrandängarna och de speciella lagunvikarna och där finns även en många trollsländsarter. Områdets storlek är 14,6 ha och fredades 1993. Marken ägs av Helsingfors stad.

Svarta backen-Borgarstrandsviken

Svarta backens lund är nationellt värdefull. På våren blommar lungörten, gulsippan och vårärten. Till fågelbeståndet hör blad- och barrskogs- samt vassområdesarter. Ytan är 36,5 ha och fridlysningsbeslutet gjordes 1987. Naturskyddsområdet är en del av ett bredare Natura-område och marken ägs av Helsingfors stad.

Östersundoms fågelvatten

Naturskyddsområdet, som hör till det nationella skyddsprogrammet för fågelvatten och Natura 2000-nätverket, består av tre skilda frodiga havsvikar som tillsammans består av 92 ha. Området fredades 2003 och till häckfåglarna hör bl.a. skäggdoppingen, sothönan, kornknarren och ett tjugotal andfågelarter, varav gravanden är den mest beaktansvärda. Området ägs av Helsingfors stad.

Ruskis

Ruskis hör det nationella skyddsprogrammet för fågelvatten. Naturskyddsområdets areal är 235 ha och har varit fredat sedan 1945. Området ägs av Borgå stad.

Vilkkilä

Vilkkilä hör till det nationella skyddsprogrammet för fågelvatten. Naturskyddsområdets storlek är 22 ha och ägs av Vederlax.

Suviranta naturskyddsområde

Till Suviranta naturskyddsområde i Fredrikshamn hör gammal skog, strandlundar och havsstrandängar. Området fredades år 1949 och dess yta är ca 54 ha. Området är i privat ägo.

Langinkoski naturskyddsområde

Kännetecknande för Langinkoski naturskyddsområde är förutom forsen en fiskehydda från Alexander III:s tid. Naturskyddsområdets storlek är 28 ha och det grundades 1960. Området sköts av Forststyrelsen.

Östra Finska vikens nationalpark

Det största naturskyddsområdet är Östra Finska vikens nationalpark som omfattar ett ca 60 km brett område. Parkens yta ät 6,7 km2. Nationalparken är känd för sin krigshistoria och goda fågelskådningsmöjligheter. Östra Finska vikens nationalpark grundades 1982 och den sköts av Forststyrelsen.