Aranda

Aranda är ett modernt isförstärkt forskningsfartyg, som lämpar sig för mångvetenskaplig havsforskning året runt. Fartyget är 59,2 m långt och 13,8 m brett. Forskningsfartyget Aranda är nu det tredje forskningsfartyget i rad med namnet Aranda och det fjärde egentliga havsforskningsfartyget i den finska havsforskningens historia. Den nuvarande Aranda sjösattes i sin hemmahamn i Helsingfors i juni 1989. Fartyget ägs av Finlands miljöcentral (SYKE).

Aranda lämpar sig bra för biologisk, fysikalisk, kemisk och maringeologisk forskning. Tack vare välutrustade laboratoriefaciliteter och databehandlingssystem är det möjligt att analysera proven och behandla resultaten redan under resan. Arandas styrbarhet har dimensionerats med tanke på forskningsarbetets behov och utmaningar. Vid observationsstationerna kan fartyget hållas på precis rätt plats även i hård vind. Aranda har modern utrustning för mottagning av satellit- och väderbilder. Dessa är viktiga för såväl forskningen som sjösäkerheten. Arandas maskineri möjliggör både diesel- och diesel/eldrift. Motorerna klarar av att föra fartyget framåt i ungefär en halv meter tjock is. Aranda hör till isklassen Super A1.

Links