Igapäevased valikud

Toidu tootmine süvendab kliimaprobleeme ja paljude veekogude eutrofeerumist. Suurem osa Läänemere toitainekoormusest pärineb põllumajandusest ja eriti loomasööda tootmisest, milleks kasutatakse rohkem kui poolt Läänemere valgala põllumajandusmaast. Tööstuslik loomakasvatus suurtes farmides põhjustab ka sõnnikuprobleeme. Sageli viivad need üleväetamiseni, mille tagajärjel suureneb toitainete väljaleostumine.


Toidu tootmisega seotud keskkonnaprobleeme saame vähendada, kui suurendame oma toidus köögiviljade osakaalu, sööme vähem liha ja valime mahetoidu. Mahepõllupidajad püüavad võimalikult hoolikalt toitained ringluses hoida, samuti ei kasuta nad pestitsiide, mis võivad kahjustada keskkonda ja veeorganisme. Tähelepanu tuleks pöörata ka toidu raiskamisele, sest kui söömiskõlblik toit minema visatakse, on kõik selle tootmisega põhjustatud keskkonnaprobleemid olnud asjata. Vali kohalikke tooteid, et vähendada toiduainete transpordil tekkivat lämmastikusaastet.

 

Looduslikult kasvanud kalade püüdmine kõrvaldab veest toitaineid ja vähendab eutrofeerumist – vastandina kalakasvatusele, mis eutrofeerumist suurendab. Eelkõige peaksime valima karplaste sugukonna kalu, keda toidulaual sageli ei kohta, kuid kes on tegelikult üsna maitsvad. Nende hulka kuuluvad näiteks särg ja latikas.

Euroopa Liidu õigusaktid näevad ette, et alates 2016. aastast ei tohi orgaanilisi jäätmeid enam prügilatesse viia. Biojäätmed tuleks edaspidi senisest tõhusamalt kasutusele võtta: kas kompostimis- või biogaasijaamades või oma krundil kompostihunnikus. Kõige keskkonnasõbralikum koht, kus toidujäätmeid kompostida, on oma aed, kus toitained saab kiiresti ringlusse võtta ja kohapeal ära kasutada. Looduslik toitaineringlus põhineb sellel, et lagundajad muudavad surnud orgaanilise aine tagasi toitaineteks, mida uued taimed saavad kasutada. Kompostimine loob lagundavatele organismidele parimad võimalikud tingimused. Kompost on aias on mitmeti kasulik, näiteks parandab see mulla veehoidevõimet ja toitainete kinnipidamise võimet.

Riided

Riided avaldavad oma eluringi jooksul keskkonnale olulist mõju, seda nii eluringi varajases järgus kui ka kasutamisel, s.o pesemisel ja hooldamisel. Keskkonnakoormust saad vähendada pesumaina töökordade arvu vähendades ja keskkonnasõbralikke pesuaineid kasutades. Kasuta oma riideid, kuni need on läbi kantud, pikenda riiete kasutusaega nende parandamisega ja osta kasutatud riideid, sest uute valmistamine võib olenevalt materjalist kulutada palju vett ja energiat.

Rõivatootmine on enamasti üle viidud teistesse riikidesse, nii et selle keskkonnamõju jäetakse tootjamaa kanda. Näiteks puuvilla kasvatamiseks kulub palju vett ja pestitsiide. Puuvilla kasvatatakse piirkondades, mis on juba niigi veevaesed, mis sageli tähendab, et puuvillakasvatajad peavad appi võtma niisutuse. Ühe teksapaari valmistamiseks kulub 10 800 liitrit vett.