Võõrliigid on organismid, mis levivad uutele aladele inimese tahtlikul või tahtmatul kaasabil. Uutele aladele levimisele on palju kaasa aidanud mereliikluse ja laevade kiiruse kasv. Võõrliigid võivad põhjustada ökosüsteemis muutusi, mille prognoosimatust ja pöördumatust kirjeldab mõiste “ökoloogiline rulett”. Muutused on sageli jäävad, sest kui on tekkinud püsiasurkond, on liiki võimatu veeökosüsteemist kõrvaldada.

Plastmaterjale on lugematuid liike ja nad sisaldavad erinevaid ohtlikke mürkaineid. Samuti võivad nad keemiliste reaktsioonide kaudu siduda merevees leiduvaid keskkonnamürke, näiteks kinnituvad nende külge PCB-d (polüklooritud bifenüülid).