Tõhusalt puhastatud reovesi

Põhjalik reoveepuhastus on rannikuvee ja Läänemere kaitse oluline osa.

Helsingi linnastu elanikud ja ettevõtted toodavad igal aastal ligikaudu 130 miljonit kuupmeetrit reovett. Puhastamata reovesi sisaldab suures koguses fosfor- ja lämmastiktoitaineid, mis põhjustaksid Läänemerre sattudes tugeva eutrofeerumise. Sellepärast peab reoveepuhastus olema tõhus ja usaldusväärne.

Helsingi linnastu kodude ja tööstusettevõtete reoveed ja Helsingi linna sadeveed juhitakse kanalisatsiooni kaudu Helsingi piirkonna keskkonnateenuste ettevõttele HSY kuuluvasse Viikinmäe või Suomenoja reoveepuhastisse. Puhastusprotsess koosneb mehaanilise, keemilise ja bioloogilise puhastuse etapist.

Tänu hästi välja arendatud puhastusprotsessile saab kõrvaldada reoveest kahjulikud toitained, nagu lämmastiku ja fosfori tõhusamalt kui keskkonnanormid ette näevad. See tähendab, et Helsinki täidab Läänemere strateegia eesmärke, püüeldes reovee puhastamisel võimalikult hea tulemuse poole. Pärast puhastamist juhitakse heitvesi maa-aluste tunnelite kaudu rannikust kaheksa kilomeetri kaugusele avamerre.Tänu tõhusale ja tsentraliseeritud reoveepuhastusele on rannikualade ja veekogude vee kvaliteet viimastel kümnenditel oluliselt paranenud.

Links