Helsingin jätevedet puhdistetaan tehokkaasti

Huolellinen jätevedenpuhdistus on olennainen osa rannikkovesien ja Itämeren suojelua.

Suomen pääkaupunkiseudun asukkaat ja yritykset tuottavat vuodessa noin 130 miljoonaa kuutiometriä jätevettä. Puhdistamaton jätevesi sisältää runsaasti fosfori- ja typpiravinteita, jotka aiheuttaisivat sellaisenaan Itämeressä voimakasta rehevöitymistä. Tämän vuoksi jätevesien puhdistusprosessin on oltava tehokas ja luotettava.

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien ja teollisuuden jätevedet sekä Helsingin keskustan sadevedet johdetaan viemäriverkostoa pitkin joko HSY:n Viikinmäen tai Suomenojan jätevedenpuhdistamolle. Puhdistusprosessi koostuu mekaanisesta, kemiallisesta ja biologisesta vaiheesta.

Kehittyneen puhdistusprosessin ansiosta jätevedestä pystytään poistamaan haitalliset ravinteet kuten typpi ja fosfori ympäristölupamääräyksiä tehokkaammin. Näin toimiessaan HSY toteuttaa Itämeri-strategiansa tavoitteita pyrkiessään parhaaseen mahdolliseen puhdistustulokseen. Puhdistuksen jälkeen jätevedet johdetaan avomerelle kalliotunneleissa kahdeksan kilometrin päähän rannikosta. Tehokkaan ja keskitetyn jätevedenpuhdistuksen ansiosta meren ranta-alueiden ja lähivesistöjen veden laatu on parantunut merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana.

Links