Naftatõrje alane koostöö

Läänemere riigid on Läänemere tegevuskavas kokku leppinud, et kasutavad mere naftareostuse tõrjumisel naftakorje erivarustusega laevu. Kokkulepe piirab kemikaalide kasutamist naftatõrjel. Soome ja Venemaa ning Soome ja Eesti vahel on sõlmitud ka kahepoolsed naftatõrje lepingud. Muu hulgas teevad riigid naftareostuse alal teaduskoostööd, abistavad üksteist naftaõnnetuste korral ning korraldavad naftatõrje alaseid ühisõppusi ja -koolitusi. Lepingutes on täpselt määratletud, kuidas abi palutakse ja kuidas naftareostuse korral toimitakse.

Naftatõrje eesmärk on nafta avamerel kokku korjata, enne kui see rannikule jõuab. Kui nafta jõuab randa, on korjetööd väga keerulised ja kallid: liitri nafta kokku kogumine on rannikul kümme korda kallim kui merel.

Links