Öljyntorjuntayhteistyö

Itämeren maat ovat Itämeren suojelusopimuksel­la sitoutuneet torjumaan mereen joutuvan öljyn keräämällä sen pois tähän tehtävään erityisvarusteltujen alusten avulla. Kyseisellä sopi­muksella rajoitetaan näin kemikaalien käyttöä öljyntorjunnassa. Lisäksi Suomella ja Venäjällä sekä Suomella ja Virolla on voimassaolevat kahdenväliset sopimukset öljyntorjunnasta. Maat tekevät yhdessä muun muassa tutkimusyhteistyötä, antavat tarvittaessa toisilleen apua sekä järjestävät yhteisiä harjoituksia ja koulutusta öljyonnettomuuksien varalta. Sopimuksissa on määritelty tarkoin miten apua pyydetään sekä kuinka onnettomuustilanteissa toimitaan.

Öljyntorjunnan tavoitteena on kerätä öljy pois jo avomerellä ennen kuin se saavuttaa rannikon ja rannan. Jos öljy pääsee rantaan saakka, sen siivoaminen on hankalaa ja kallista: öljylitran kerääminen rannalta on kymmenkertaisesti kalliimpaa merellä kerättyyn öljylitraan verrattuna.

Links