HELCOM

Kohti tervettä Itämerta – HELCOM pähkinänkuoressa

Siitä lähtien kun Helsingin sopimus (Helsinki Convention) allekirjoitettiin 40 vuotta sitten, HELCOM (Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio) on sitoutunut suojelemaan Itämeren meriympäristöä eri lähteistä tulevilta saasteilta hallitusten välisellä yhteistyöllä. HELCOM hallinnoi sopimusta ja sen nykyiset sopimusosapuolet ovat Tanska, Viro, Euroopan Unioni, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Puola, Venäjä ja Ruotsi.

HELCOMIN tulevaisuuden visiona on terve Itämeren ympäristö, jossa erilaiset biologiset osatekijät toimivat tasapainossa, jonka ekologinen tila on hyvä ja joka tukee laajasti kestävää taloudellista ja sosiaalista toimintaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi HELCOM on aktiivinen eri aloilla, jotka ovat keskeisiä meriympäristön rajat ylittävässä suojelussa. HELCOM toimii alueellisena tietokeskuksena, koordinoi seurantaa ja kokoaa tieteellisiä tuloksia tukemaan sopimusvaltioiden päätöksentekoa.

Yhteinen Itämeren suojelun toimenpideohjelma

HELCOMin keskeinen toimintaohjelma on Itämeren suojelun toimenpideohjelma (Baltic Sea Action Plan), joka on suunniteltu palauttamaan Itämeren hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä. Strategia, jonka kaikki rannikkovaltiot ja EU hyväksyivät ministerikokouksessa vuonna 2007 Krakovassa, on ratkaisevana ponnahduslautana laajempiin ja tehokkaampiin toimiin ihmistoiminnasta aiheutuvan meriympäristön tilan heikkenemisen torjumiseksi. Lisäksi ohjelma tarjoaa konkreettisia perusteita HELCOMin työlle ja kannustaa lähempään monenväliseen yhteistyöhön Itämeren alueella.

Maat ovat sitoutuneet toimintaohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja niiden edistymistä – tai sen puutetta – arvioidaan muutaman vuoden välein ministerikokouksissa. Viimeisin kokous pidettiin Kööpenhaminassa 3.lokakuuta 2013 (Ministerial Declaration).

Rehevöitymisen torjuminen poikkeuksellisella ravinteiden vähentämisohjelmalla

Rehevöityminen on yksi suurimmista uhista Itämeren ekosysteemille, ja sen torjumiseksi HELCOM perusti vuonna 2007 maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen ravinteiden vähentämisohjelman (nutrient reduction scheme). Ohjelman maakohtaiset vähennystavoitteet on arvioitu käyttämällä kehittyneitä tietoja ja malleja ja uusista luvuista on sovittu ministerikokouksessa 2013 (Ministerial Meeting 2013). Vaikka huomattavia toimenpiteitä ravinteiden vähentämiseksi on jo toteutettu, kestää aikansa ennen kuin toimenpiteiden vaikutukset näkyvät meressä.

Lisää tietoa HELCOMin toiminnasta ja Itämeren suojelun toimenpideohjelmasta löytyy osoitteesta: www.helcom.fi

Links